Salako Jaunimo atvira erdvė

  • Post Category:news

SALAKO JAUNIMUI – ATVIRA ERDVĖ SALAKO KULTŪROS NAMUOSE Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, vystydamas atvirą darbą su jaunimu ir 2021 m. įgyvendino projektą ,,Salako atviros erdvės jaunimui vystymas ir paslaugų jaunimui plėtra“ ir įkūrė pirmąją atvirą erdvę jaunimui Salake. Pasak Zarasų kultūros centro direktoriaus Aurimo Gudo, „atviras darbas su jaunimu pasiteisino Zarasų mieste, kai kultūros centras pradėjo aktyviai plėtoti Zarasų atvirą jaunimo centro veiklą ir atvirąjį darbą su jaunimu. Mažesnis tokios veiklos modelis šiais metais buvo pritaikytas Salake. Tai buvo tarsi pilotinis projektas, siekiant suburti vietos jaunimą bendrai veiklai. Kultūra turi būti gyva, ir ji bus gyva tiek, kiek ją kurs susibūrę veikti žmonės, jaunimas, bendruomenės nariai“.Zarasuose didžioji dalis jaunimo (šiek tiek daugiau nei pusę jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m.) gyvena Zarasų kaimiškose seniūnijose, nutolusiose nuo Zarasų miesto. Atstumas sukelia daug nepatogumų ir ten gyvenantis jaunimas turi mažiau galimybių pasinaudoti neformalaus ugdymo ar ugdymosi paslaugomis Zarasų mieste. Ypatingai ta problema aktuali atokesniuose rajono seniūnijose, kur nėra išlikusių mokyklų, mažiau aktyvesnės vietos bendruomenės. Iškyla daug socialinių problemų, didėja svaigiųjų medžiagų vartojimas, nusikaltimų skaičius, savižudybės ir t.t. Norėdami suteikti jaunimui daugiau galimybių veikti, 2021 m. teikėme projektą ,,Salako atviros erdvės jaunimui vystymas ir paslaugų jaunimui plėtra“, kuri bendrai finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie SAD ir Zarasų rajono savivaldybės administracija. Šio projekto pagrindinė veikla – pasinaudojus gerąja patirtimi įsteigus Atvirą jaunimo centrą Zarasų kultūros centre, bendradarbiaujant su Salako bendruomene, išvystyti atvirą jaunimo erdvę Salako teritorinio padalinio patalpose, taip pritraukiant jaunimą į saugias erdves kultūros centre prasmingai veikti bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu buvo suremontuotos patalpos, kur įsikūrė atvira jaunimo erdvė, buvo įsigytos veiklos priemonės – kompiuteris, multimedija, stalo žaidimai, sėdmaišiai, muzikinių instrumentų komplektai jaunimo grupėms burtis ir repetuoti ir t.t. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad jaunimas gavo erdvę burtis, pažinti vienas kitą. Buvo sudarytos sąlygos jaunimui išvykti į kitus atvirus jaunimo centrus Zarasų ir kitose savivaldybėse, pamatyti kaip jie veikia ir kokią gerąją patirtį galima pritaikyti čia, vietos jaunimui. Be to, Salako jaunimui buvo organizuoti jaunimo verslumo mokymai, per praktinį pažinimą, simuliacijas mokėmės kaip kurti savo verslą, sužinojimo kas yra verslumas ir mokėmės būti aktyviais bendruomenės nariais. Nors projekto ,,Salako atviros erdvės jaunimui vystymas ir paslaugų jaunimui plėtra“ veikos ir baigiasi, projekto vadovas Ramūnas Keršys paminėjo, kad gera žinia yra ta, kad šiuo projektu jaunimo erdvių ir veiklos vystymas Salake nesustos. Kitais metais esame užsitikrinę finansavimą iš Jaunimo reikalų departamento prie SADM projektui „Salako atviros erdvės jaunimui vystymas ir paslaugų jaunimui plėtra 2022 m.“, kur ypatingas dėmesys bus skiriamas žmogiškųjų kompetencijų didinimui ir jaunimo gebėjimui būti aktyviu bendruomenės nariu stiprinimui. O ateityje tikimės, kad išnaudojant Zarasų kultūros cento filialų tinklą atviros jaunimo erdvės bus plėtojamos ir kitose seniūnijose. Dėkojame projekto rėmėjams: Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, Zarasų rajono savivaldybės administracijai, kurių skirtas finansavimas padėjo atsirasti dar vienai jaunimui patraukliai erdvei Zarasuose.

 Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro informacija.