ZAJC elgesio taisyklės

ZARASŲ ATVIRO JAUNIMO CENTRO LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 • Dalyvaudamas Zarasų atviro jaunimo centro, toliau - ZAJC, veiklose, lankytojas turi laikytis LR įstatymų, žmonių tarpusavio bendravimo normų ir šių taisyklių.
 • 1. ZAJC lankytojai yra nuo 14 iki 29 metų. Jaunesni nei 14 metų jaunuoliai gali įsijungti į veiklas informavus ir leidus Centro jaunimo darbuotojams.
 • 2. Draudžiama elgtis agresyviai, kelti pavojų sau ir aplinkiniams, tyčiotis, žeminti, skriausti kitus, reketuoti, šantažuoti, vykdyti ar organizuoti nelegalius mainus, prekybą ar kitą nusikalstamą veiką; kviečiame visus būti tolerantiškais, supratingas, gerbti save, kitus ZAJC lankytojus ir darbuotojus, nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
 • 3. Prašome tausoti ZAJC patalpas, už sugadintą inventorių bei padarytą žalą atlyginama, įvertinus padarytus nuostolius.
 • 4. Naudotis ZAJC technika ir patalpomis leidžiama tik su darbuotojų žinia.
 • 5. Reikalaujama palikti ZAJC patalpas tvarkingas (surinkti šiukšles, sudėti naudotis daiktus į vietas, išsiplauti puodelius, išjungti elektros priemones).
 • 6. Kiekvienas esame atsakingi už savo daiktus.
 • 7. ZAJC negalima rūkyti, vartoti alkoholio ir narkotikų bei kitų kenksmingų medžiagų. Į ZAJC neįleidžiami apsvaigę asmenys.
 • 8. Draudžiama įsinešti šaunamųjų ir šaltųjų ginklų, dujų balionėlių, chemikalų bei kitus žmogaus sveikatai, gyvybei ar saugumui grėsmę keliančius daiktus.
 • 9. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kilus gaisrui, muštynėmis, ginčui, pastebėjus vagystę, viešosios tvarkos pažeidimą, agresyvų elgesį ar kitas pavojingas veiklas nedelsiant informuokite ZAJC darbuotojus.
 • 10. Už elgesio taisyklių nesilaikymą, lankytojas gali būti įspėtas draugišku pokalbiu, griežtu įspėjimų ar net pašalinimu iš ZAJC veiklų mėnesio laikotarpiui.
 • 11. Dalyvavimas ZAJC veikloje reiškia šių taisyklių supratimą ir įsipareigojimą jų laikytis.