Korupcijos prevencija

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įsakymo 6 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,, Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo “ patvirtinu korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2 – 170 ,, Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo “, patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Zarasų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T – 184, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.                                                                                                                                                                                                                                                               Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota ir vertinta : parama kultūros centrui.                                                                                                                            Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje – kultūros centro Salako teritorinio padalinio vadovė Rita Pumputė