(Ne)idealūs pokalbiai

  • Post Category:news

Info seminaras jaunimui aktualiomis temomis kaip kurti ir įgyvendinti savo idėjas. Seminaras vyko Zarasų jaunimo centre – “(Ne)idealūs pokalbiai”.

Šis renginys yra viena iš projekto „Regioninių jaunimo organizacijų tarybų apskritalizacija“ veiklų. Projektas finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.