Projektai

Jaunimo reikalų departamentui prie SADM pateiktas projektas ,,Zarasų atviro jaunimo centro veiklos kokybės gerinimas dėl jaunimo užimtumo didinimo“
Tikslas – Sudaryti galimybes jauniems žmonėms užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Uždaviniai:

• Kurti jaunimo poreikiais ir lūkesčiais grįstą, saugią ir įdomią jauniems žmonėms atviro jaunimo centro erdvę, plėsti ZAJC teikiamų paslaugų kiekį ir didinti jų kokybę.

• Organizuoti jaunimo poreikiais ir lūkesčiais grįstus renginius/akcijas/iniciatyvas, kurios motyvuotų saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms įsilieti į Atviro jaunimo centro veiklas.

• Suburti Zarasų atvirame jaunimo centre savanorių tinklą, organizuoti jų darbą, suteikti kompetencijas, kurios būtų naudingos tiek jiems patiems, tiek įtraukiant jų bendraamžius į prasmingą jaunimo veiklą.

• Inicijuoti informacines kampanijas jauniems žmonėms (jiems suprantamais būdais ir forma), kurios pasiektų jaunimą, jaunimo organizacijas, taip informuojant ir skatinant įsitraukti į ZAJC ir jaunimo veiklą.