Užgavėnių blynai

  • Post Category:news

Vakar, Užgavėnių išvakarėse mūsų savanoriai Natas Gudelis ir Emilija Vaitkutė prikepė kalną skanių blynų su uogienę ir nunešė juos Zarasų Socialinių Paslaugų Centro gyventojams.

Ačiū Savanoriams už pastangas. Gera daryti gerą.