🧿Meninė raiška

  • Post Category:news

🧿Meninė raiška ir pats kūrybinis procesas padeda lengviau ir greičiau keistis, plėsti savo suvokimą apie pasaulį, formuoti aukštesnį intelekto augimą.

🎴Užsiėmimų metu tapėme kalbėjomės prasmingai leidome laiką.

🖼️Terapija padeda lavinti kūrybiškumą ir pichologinį lankstumą, kas padeda vėliau lengviau spręsti kasdienines problemas.

🖌️Užsiėmimo proceso struktūra:

1. Pasisveikinimas ir nuotaikų aptarimas.

2. Apšilimo ir susikaupimo pratimai.

3. Teorinė dalis – pasakojimai su pavydžiais.

4. Praktinė dalis (pratimas ir dailės terapijos metodas, padedantis įsisąmoninti tos dienos temą, susivokti, išlieti emocijas, pažinti ir geriau suprasti save bei įgauti konkrečių aukščiau išvardintų kompetencijų).

5. Užsiėmimo aptarimas (refleksija)

Mokymai organizuojami vykdant Jaunimo reikalų agentūros ir Zarasų rajono savivaldybės finansuotą projektą ,,Atrask galimybes Zarasuose“.